Secretària de Llengua i Cultura

Secretari de Política Universitària

Secretari de Relacions Institucionals

Secretari de Comunicació i TIC

Secretari d'Organització

Coordinador de la UPC

Coordinador de la URL